خبر فوری

لطفا به اشتراک بگذارید!

روز ۱۲ می ۲۰۲۰ آقای مارکو مندوچینو وزیرمحترم مهاجرت کانادا اعلام نمودند که جهت کمک به خانواده قربانیان پرواز اوکراین ۷۵۲ که در ایران و توسط موشک سرنگون شد، اعضای خانواده قربانیانی که شهروند یا مقیم دائم کانادا بوده و یا متوفی در زمان واقعه پرونده اقامت دائم کانادایی داشته که تایید وزارت مهاجرت را کسب کرده باشد، میتوانند درخواست اقامت دائم کانادا را بنمایند. در این برنامه در خصوص جزییات این قانون صحبت خواهیم کرد.

#مهاجرت #اقامت_دائم #ویزای_تحصیلی #اقامت #کانادا #ویزا #تورنتو #سرمایه_گذاری #اقامت_کانادا #ویزاکانادا #ویزای_کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزای_تحصیلی_کانادا #تحصیل_در_خارج #مهاجرت_قانونی #وکیل_مهاجرت #مشاور_مهاجرت #مهاجرت_به_کانادا #مریتراستز #ژوبین #عهدی