برنامه مهاجرت موقت جدیدی توسط اداره مهاجرت کانادا برای حمایت از کارگران ضروری و همچنین دستیابی به برنامه مهاجرتی برای سال ۲۰۲۱ معرفی شده است. این طرح به ۹۰ هزار نیروی ضروری و فارغ التحصیلان بین المللی که در حال حاضر در داخل کانادا هستند کمک می کند تا اقامت دائم کانادا را کسب کنند.

برنامه ای برای حمایت از نیروی کار خط مقدم و نیز ساختن آینده ای بهتر…

این سیاست های خاص عمومی به نیروهای کار خارجی و فارغ التحصیلان بین المللی که قبلاً در کانادا به سر می برند و دارای مهارت ها و تجربیات لازم برای مبارزه با بیماری همه گیر و تسریع در بهبود اقتصادی خود هستند ، اقامت دائم کانادا را اعطا می کند.

تمرکز اصلی این برنامه جدید اتباع خارجی هستند که در حال حاضر در موسسات بهداشتی کار می کنند و بخشی از نیروی کار خط مقدم در بخشهای اساسی هستند. این برنامه همچنین برای فارغ التحصیلان بین المللی است که اقتصاد فردای کانادا را رهبری می کنند.

چه کسانی واجد شرایط هستند؟

برای واجد شرایط بودن ، کارگران باید حداقل یک سال سابقه کار کانادایی در یک حرفه مراقبت های بهداشتی یا یک شغل ضروری دیگر مطابق لیست ذیل داشته باشند. فارغ التحصیلان بین المللی باید در چهار سال گذشته (بعد از ژانویه ۲۰۱۷) از یک دوره آموزشی واجد شرایط در کانادا فارغ التحصیل شده باشند.

فارغ التحصیلان و کارگران باید در انگلیسی یا فرانسه مهارتی معادل CLB 4 یا بیشتر را کسب نمایند. شرایط عمومی پذیرش را داشته و در خاک کانادا باشند. کارگران نیز علاوه بر شرایط فوق، در زمان درخواست بایستی هم مجوز کار داشته و هم مشغول به کار در کانادا باشند.

از ۶ می ۲۰۲۱ ، اداره مهاجرت کانادا پرونده ها را تحت سه برنامه زیر آغاز می کند:

– بیست هزار درخواست برای کارگران موقت شاغل در بخش بهداشت و درمان (مسیر الف)

– سی هزار درخواست برای کارگران موقت در سایر مشاغل خط مقدم ضروری (مسیر ب)

– چهل هزار درخواست برای دانشجویان بین المللی که از یک موسسه کانادایی فارغ التحصیل شده اند.

برنامه ها تا پنجم نوامبر ۲۰۲۱ یا تا زمان رسیدن به سقف تعیین شده باز خواهند ماند. حداکثر ۹۰ هزار پرونده اقامت دائم تحت این سه برنامه پذیرفته می شوند.

آیا برای متقاضیان فرانسوی زبان تمهیداتی دیده شده است؟

برای کمک به ارتقای زبان های رسمی کانادا ،متقاضیانی که فرانسوی زبان بوده و مهارت زبان فرانسه خود را با حداقل تعیین شده در فوق نشان دهند، شامل این سقف پرونده نشده و هر تعدادی که واجد شرایط بوده و اقدام نمایند پذیرفته خواهند شد.به این ترتیب جوامع در سراسر کانادا از تازه واردان فرانسوی زبان و دوزبانه بهره مند می شوند و این برنامه به نشاط این جوامع اقلیت فرانکوفون کمک می کند.

این سیاست های عمومی برای کارگران در ۴۰ کد شغل در بخش بهداشت و درمان و همچنین ۹۵ کد شغل ضروری دیگر در طیف وسیعی از مشاغل مانند مراقبت و تولید و توزیع غذا ارائه می شود.

لیست کامل این مشاغل برای مسیرهای الف و ب

مسیر الف – مشاغل مرتبط با بهداشت و درمان

مشاغل مراقبت های بهداشتی واجد شرایط شامل تمام مشاغل دسته ۳ شغلی (مشاغل بهداشتی) از طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) به استثنای دامپزشکان (NOC 3114) و تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی (NOC 3213) هستند. پنج شغل از طبقه شغلی گروه ۴ (مشاغل آموزش ، حقوق و اجتماعی ، خدمات اجتماعی و دولتی) نیز مشاغل واجد شرایط هستند.

NOC Occupation
3011 Nursing co-ordinators and supervisors
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3111 Specialist physicians
3112 General practitioners and family physicians
3113 Dentists
3121 Optometrists
3122 Chiropractors
3124 Allied primary health practitioners
3125 Other professional occupations in health diagnosing and treating
3131 Pharmacists
3132 Dietitians and nutritionists
3141 Audiologists and speech-language pathologists
3142 Physiotherapists
3143 Occupational therapists
3144 Other professional occupations in therapy and assessment
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists' assistants
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3215 Medical radiation technologists
3216 Medical sonographers
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3221 Denturists
3222 Dental hygienists and dental therapists
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
3231 Opticians
3232 Practitioners of natural healing
3233 Licensed practical nurses
3234 Paramedical occupations
3236 Massage therapists
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
3411 Dental assistants
3413 Nurse aides, orderlies and patient service associates
3414 Other assisting occupations in support of health services
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
4412 Home support workers, housekeepers and related occupations

مسیر ب – سایر مشاغل خط مقدم ضروری

1. Major Unit Groups
Major Unit GroupNOC CodeOccupation
66 - Sales support occupations6611Cashiers
6621Service station attendants
6622Store shelf stockers, clerks and order fillers
6623Other sales related occupations
72- Industrial, electrical and construction trades7201Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
7202Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7203Contractors and supervisors, pipefitting trades
7204Contractors and supervisors, carpentry trades
7205Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231Machinists and machining and tooling inspectors
7232Tool and die makers
7233Sheet metal workers
7234Boilermakers
7235Structural metal and platework fabricators and fitters
7236Ironworkers
7237Welders and related machine operators
7241Electricians (except industrial and power system)
7242Industrial electricians
7243Power system electricians
7244Electrical power line and cable workers
7245Telecommunications line and cable workers
7246Telecommunications installation and repair workers
7247Cable television service and maintenance technicians
7251Plumbers
7252Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
7253Gas fitters
7271Carpenters
7272Cabinetmakers
7281Bricklayers
7282Concrete finishers
7283Tilesetters
7284Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
7291Roofers and shinglers
7292Glaziers
7293Insulators
7294Painters and decorators (except interior decorators)
7295Floor covering installers
74 - Other installers, repairers and servicers and material handlers7441Residential and commercial installers and servicers
7442Waterworks and gas maintenance workers
7444Pest controllers and fumigators
7445Other repairers and servicers
7451Longshore workers
7452Material handlers
75 - Transport and heavy equipment operation and related maintenance occupations7511Transport truck drivers
7512Bus drivers, subway operators and other transit operators
7513Taxi and limousine drivers and chauffeurs
7514Delivery and courier service drivers
7521Heavy equipment operators (except crane)
7522Public works maintenance equipment operators and related workers
7531Railway yard and track maintenance workers
7532Water transport deck and engine room crew
7533Boat and cable ferry operators and related occupations
7534Air transport ramp attendants
7535Other automotive mechanical installers and servicers
76 - Trades helpers, construction labourers and related occupations7611Construction trades helpers and labourers
7612Other trades helpers and labourers
7621Public works and maintenance labourers
7622Railway and motor transport labourers
86 - Harvesting, landscaping and natural resources labourers8611Harvesting labourers
8612Landscaping and grounds maintenance labourers
8613Aquaculture and marine harvest labourers
8614Mine labourers
8615Oil and gas drilling, servicing and related labourers
8616Logging and forestry labourers
2. Minor Unit Groups
Minor Unit GroupNOC CodeOccupation
151 - Mail and message distribution occupations1511Mail, postal and related workers
1512Letter carriers
1513Couriers, messengers and door-to-door distributors
642 - Retail salesperson6421Retail salespersons
673 - Cleaners6731Light duty cleaners
6732Specialized cleaners
6733Janitors, caretakers and building superintendents
843 - Agriculture and horticulture workers8431General farm workers
8432Nursery and greenhouse workers
844 - Other workers in fishing and trapping and hunting occupations8441Fishing vessel deckhands
8442Trappers and hunters
946 - Machine operators and related workers in food, beverage and associated products processing9461Process control and machine operators, food and beverage processing
9462Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
9463Fish and seafood plant workers
9465Testers and graders, food and beverage processing

3. Specific 4 digit unit groups
NOC CodeOccupation
821Managers in agriculture
822Managers in horticulture
4031French and French Immersion Secondary school teachers (language of instruction must be French)
4032French and French Immersion Elementary school and kindergarten teachers (language of instruction must be French)
4411Home child care providers
4413Elementary and secondary school teacher assistants
6331Retail butchers
6523Airline ticket and service agents
6524Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks
6541Security guards and related security service occupations
6551Customer services representatives - financial institutions
6552Other customer and information services representatives
8252Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers
8255Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9617Labourers in food and beverage processing
9618Labourers in fish and seafood processing