بسیاری از افراد (غیر مسئول) توصیه میکنند که با ویزای توریستی به کانادا سفر نموده و در کانادا ویزای توریستی خود را به ویزای تحصیلی «تبدیل» نمایید. در اکثر موارد این امر امکان پذیر نمیباشد ولی در این برنامه با استناد به قانون مهاجرت کانادا این امکان را بررسی خواهیم نمود.

 

 

#مهاجرت #اقامت_دائم #ویزای_تحصیلی #اقامت #کانادا #ویزا #تورنتو #سرمایه_گذاری #اقامت_کانادا #ویزاکانادا #ویزای_کانادا #ویزا_تحصیلی #ویزای_تحصیلی_کانادا #تحصیل_در_خارج #مهاجرت_قانونی #وکیل_مهاجرت #مشاور_مهاجرت #مهاجرت_به_کانادا #مریتراستز #ژوبین #عهدی